Kauçuk atıksu kaynakları ve kirleticilerin kimyasal bileşimi, kauçuk atıksu arıtma yöntemleri

2022-06-13

1. Kauçuk atık su kaynağı ve kirleticilerin kimyasal bileşimi

Kauçuk atıksu, kauçuk lastik fabrikası atıksuyu, kauçuk geri dönüşüm atıksuyu, kauçuk endüstriyel ürün fabrikası atıksuyu, bütadien kauçuk atıksu, stiren-bütadien kauçuk atıksu, doğal lateks işleme atıksu, kauçuk emülsiyonu polimerizasyon üretim atığı gibi kauçuk işlemeden çıkan atık sudan ve yıkama atık suyundan gelir. su vb.

Kauçuk atıksu kirleticilerinin kimyasal bileşenleri yağlar, tuzlar, koloidal organik madde KOİ, amonyak azotu, askıda katı maddeler, sülfürler, ağır metal iyonları vb.'dir.

İkincisi, kauçuk atık su arıtma yöntemi

Kauçuk atık su uygulamaları "Kauçuk Ürünler Endüstriyel Kirletici Deşarj Standardı" (GB27632-2011)

Kauçuk atık su arıtma yöntemi:

1. Asit-baz ayar tankı 2. Kimyasal pıhtılaşma arıtma 3. Hidroliz asitlendirme tankı 4. Kontak oksidasyon tankı 5. Sedimantasyon tankı